Politiska frågor

Utveckla och rädda sjukhuset

Södertälje sjukhus är ett fundament i Södertäljes existens som egen stad.

Vi vänsterpartister i Södertälje har en lång tradition av att vara det parti som konsekvent står upp för vårt sjukhus

Senast det hotades valde Vänsterpartiet i Södertälje att låta vårt sjukhus gå före enigheten i landstinget och med Kerstin Petterssons vågmästarröst så räddades Södertälje sjukhus undan nedläggning av akut och förlossning. Dessförinnan, när borgerligheten styrde, räddade Olov Lindqvist (FP) sjukhuset från nedläggning på liknande sätt.

Den gemensamma nämnaren har varit, att den som har makten alltid vill lägga ner sjukhuset.

En centralistisk syn på sjukvården dominerar sättet att tänka. Vi Södertäljepolitiker måste därför hålla ihop om vårt sjukhus.

Nu är det dags igen, fast mer sofistikerat på det sätt vi tidigare varnat för. De borgerliga i landstinget vill nu i stället ”privatisera” sjukhuset.

Ingen politisk försäljare med dylik ideologisk skygglapp kommer att säga annat än att allting blir så bra med privatisering. Vad man inte talar om är att sjukvård och annat som privatiserats där boende har låg köpkraft ofta läggs ner efter ett tag – utan att beslut fattats om det – medan de privata alternativen ofta frodas på Östermalm eller där det finns mer pengar.

Så skulle det sannolikt även bli med vitala delar av Södertälje sjukhus efter ett tag. Och naturligtvis utan att det görs i demokratisk ordning – för den dagen är sjukhuset redan sålt och privat.

Ingen vet vad som kommer att hända med sjukhuset om man privatiserar. Vad kommer att ske med vidareutbildning, forskning, och prioriteringar av de med mindre lönsamma diagnoser? Kommer vi verkligen att få vård efter behov, eller vård efter den privata vårdgivarens ekonomiska behov?

Vi hoppas att alla goda krafter på nytt ser till att Södertälje sjukhus blir kvar i gemensam regi och får utvecklas som det nu är tänkt med mer service – inte mindre.

Vi hoppas att det finns partier och Södertäljebor i landstinget som än en gång står upp för sjukhuset.

De borgerliga har ingen egen majoritet i landstinget och man kan hoppas att även övriga partier som sagt sig inte vilja sälja gemensam egendom, vågar stå för detta även i ”skarpt läge”.

Rädda Södertälje sjukhus undan såväl centralister som ideologiskt blinda privatiseringsivrare!

Vi uppmanar de politiska partierna i Södertälje och valda politiker i landstinget att tydligt redovisa hur ni tänker rösta denna gång?

Isabell Flygare, ledamot i landstingsfullmäktige
Kerstin Petterson, ersättare i landstingsfullmäktige
Staffan Norberg, kommunalråd

Kopiera länk