artikel

Starta Hjärtvård på Södertälje Sjukhus!

Starta Hjärtvård på Södertälje Sjukhus!

Tisdag 27 feb hölls en hearing i Södertälje om Hjärt- o kärlmottagningen, som drivits här i 30 år utan anmärkning och med nöjda medborgare. Där redovisades ett administrativt kaos och brist på framförhållning som inger stor oro. 5000 patienter i Södertälje och 11000 besök per år står inför stora problem när verksamheten ska flyttas till privata Aleris i Handen och ett par platser till i länet dit patienterna får ta sig bäst man vill.

Även bristen på politiskt ansvar för själva flytten verkar fundamental. Allianspolitiker med ansvarigt landstingsråd Anna Starbrink (L), Ninos Maraha(L) och Mats Siljebrand (L) har i LT samma dag inget bättre svar än att den ideologiskt styrda lagen om offentlig upphandling till lägsta pris går före hälso- och sjukvårdslagens krav om vård på samma villkor. Man menar t o m att det vore ett lagbrott att inte lägga ner mottagningen i Södertälje…..!

Folkhälsotalen i Södertälje är låga men ändå finns i Danderyd exempelvis idag 47 Kardiologer medan det i Södertälje endast finns 5. När vårt nya fina sjukhus tas i drift så vekar hjärt- och kärlvården ha hamnat i strykklass. Det bästa vore naturligtvis om det på Södertälje sjukhus inrymdes en Kardiologisk mottagning i egen regi där de kunniga läkare och personal som idag bemannar Hjärt och kärlcentrum i Luna kunde erbjudas plats med ett längre perspektiv än ett år i taget. Kunde sjukvården dessutom organisera ett äldrecentrum med fokus på äldres särskilda behov av vård vore mycket vunnet . Systemet med vårdval gör att sjukvården i verkligheten snarare hamnar på Östermalm istället för Södertälje. Eller i Alleris vinstdrivande bolag i stället för i egen regi. Helt obegripligt att sådant som nöjda patienter inte räknas när upphandlingens vindar blåser. En politiskt styrd organisation måste faktiskt utgå från medborgarna. Dessutom borde självklart kravet på geografisk rättvisa funnits med. Något som alla partier, även vi måste ta till oss. Men man kan faktiskt göra om och göra bättre.

Det mest akuta är just nu att skjuta verkställigheten framåt till dess det är klart var alla dagens patienter ska och hur den nya organisationen ska fungera. Det som framgick med all tydlighet på hearingen var att Södertäljebors patientsäkerhet och trygghet hotas av detta upphandlingsexperiment.

Vi i Vänsterpartiet vill se att dagens landstingsledning nu visar mod och vågar besluta om att skjuta på flytten och inte bara gömmer sig bakom den ideologiskt baserade lagen om offentlig upphandling .

Att ta politiskt ansvar och driva en kardiologisk mottagning på Södertälje sjukhus i egen regi vore det rätta. Allt fler Södertäljebor och invånare i Stockholms län har fått nog av nya modeord, förkortningar och dyra konsulter. Allt från köp av stödstrumpor till skandalbyggen av världens dyraste sjukhus vare sig det handlar om LOU, OPS eller NKS.
Nu måste patienten/medborgaren sättas i centrum – inte själva upphandlingsmodellen.

Håkan Jörnehed (v), Landstingsråd
Kerstin Pettersson(v), ledamot i Stockholms läns landsting
Staffan Norberg (v), kommunalråd (v) Södertälje

Kopiera länk