• Hem
  • Ale Friberg
sida

Ale Friberg

 Foto: Cristian Vera

 

 

Namn: Ale Friberg

Personligt: Jag är  70 år och pensionär. Arbetade tidigare som chef och ledare inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Jag är gift, 3 barn och 6 barnbarn. Jag bor i Brunnsäng på Nydalavägen och har fritidshus i Enhörna och i Los i Hälsingland

Vad har du för fritidsintressen? På fritiden gillar jag att jaga, fiska, skogsskötsel, trädgårdsodling och umgänge med familj och barnbarn.

Politik:   Jag är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden.

Jag har under tidigare mandatperiod varit vice ordförande i socialnämnden och ägnat mycket tid till barn och ungdomsfrågor.

Jag är starkt engagerad i frågor som gäller barn och ungas uppväxtvillkor, arbete till alla som en grund för försörjning, gemenskap och delaktighet i samhället. Vilket också är förutsättningen för en fungerande integration för nyanlända invandrare.

Solidaritet, rättvisa, jämställdhet och jämlikhet är viktiga ledord för mig.

FEM SNABBA:

Vilka platser har du bott på? 
– Sandviken, Jönköping, Avesta, Uppsala, Huddinge och Södertälje.

Var gör du om tio år?
– Fortfarande en pigg pensionär.

Vart går nästa resa? 
– Fiske i Nordnorge.

Kan du dansa?
– Ja, foxtrot och bugg.

Vilken plats längtar du alltid till?
– Vårt fritidshus Faxen i Los.

Kopiera länk