Persongalleri

Kommun-fullmäktige

Ale Friberg

Södertälje Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden

Erika Murga

Södertälje Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i utbildningsnämnden

Staffan Norberg

Södertälje Ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i regionfullmäktige

Linda Sjögren

Södertälje Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Telge AB

Sait Yildiz

Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i styrelserna för Telge Bostäder och Telge Hovsjö