• Hem
  • Beredskap
sida

Beredskap

Beredskap

Länge hade Sverige bra beredskap men år av nyliberal högerpolitik har sålt ut och avvecklat vår beredskap. Vi hade länge beredskapslager, förråd med produkter så som livsmedel, reservdelar, drivmedel, sjukvårdsmateriel och läkarmedel för att användas vid nationella kriser eller krigssituationer. Elproduktion, post, transportinfrastruktur och andra viktiga områden för landets säkerhet har i högerns händer styckats upp och sålts ut. Något som både överraskade och överrumplade oss när pandemin slog till. Vår politik säkerställer att viktiga samhällsfunktioner demokratiseras och inte ligger i privata händer. Genom att återta kontrollen kan vi återigen bygga ett Södertälje som inte bara är tryggt utan även kan ta sig an klimatkrisen med smarta klimaträttvisa och innovativa åtgärder.

Södertälje måste se över kommunens och civilförsvaret s skyddsrum, lager av mat, vatten och mediciner i en konkret beredskapsplan, vilket skyndsamt ska tas fram. Ett försämrat säkerhetsläge påkallar behovet av en uppdaterad beredskap i kommunen vilket inkluderar ett säkert och välplanerat flyktingmottagande.

Kopiera länk