• Hem
  • En människovärd...
sida

En människovärdig flykting- och invandringspolitik

I en värld full av krig och mänskligt lidande måste vi vara beredda, att ta emot asylsökande som söker skydd med en reglerad och human flyktingpolitik. Södertälje har en lång tradition av solidariskt flyktingmottagande och invandring, något som Vänsterpartiet står bakom. Arbetstillfällen har lockat människor till våra stora arbetsplatser. Finländare, italienare, jugoslaver, ungrare, greker och andra invandrade på 60-talet. Sedan kom politiska flyktingar från Chile och därefter kristna flyktingar från Turkiet och övriga mellanöstern i form av assyrier, syrianer och kaldéer. Nu domineras flyktingströmmen av kristna minoriteter i Irak och Syrien som flyr från krig och ett nytt inslag är ensamkommande flyktingbarn bl.a. från Afghanistan. 45 % av Södertäljes befolkning har idag icke-nordiskt ursprung.

Södertälje är solidariskt och har stor erfarenhet och är duktiga på att ta emot invandrare och flyktingar. Det är en styrka för framtiden att utveckla ett samhälle med mångfald i en alltmer globaliserad värld. Invandrare och flyktingar är en tillgång och ska inte ses som ett problem.

En lyckad integrationsprocess spänner över alla kommunala verksamhetsområden. Det behövs språkutbildning, yrkesutbildningar, jobb, en bra skola, mer billiga hyreslägenheter samt upprustning, service och trygghet i utsatta bostadsområden. Utmaningar som måste prioriteras i kommunen.

En ökning av invandringen de senaste åren ger problem med att skapa en bra integrationsprocess för alla nyanlända. Med väldigt många nyanlända på kort tid blir det svåra situationer med trängsel i befintliga bostäder och det tar längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden. Hela Sverige måste vara med och ta emot nyanlända asylsökande och flyktingar.

EBO-lagstiftningen måste förändras så att nyanlända sprids till alla kommuner vilket ökar förutsättningarna att få en bra integration. I dag är trångboddhet, långvarig arbetslöshet och språksvårigheter ett hinder för en bra integration. Vi vill ha ett värdigt eget boende, VEBO, för nyanlända om vi ska kunna integrera dem i vårt samhälle. För att integrationen ska lyckas ska de nyanlända ha ett tryggt boende utan svarta hyreskontrakt.

Vi vill att det svenska flyktingmottagandet görs om. Som ett första steg för att återupprätta en human asylpolitik vill vi riva upp den familjesplittrande lagen och göra det möjligt för familjer att återförenas, samt återinföra huvudregeln om permanent uppehållstillstånd.

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

  • Satsa på språkutbildning, yrkesutbildning, arbete, bostäder och trygghet och god service i alla bostadsområden för en bra integration av nyanlända
  • Verka för att samtliga kommuner i länet bidrar till flyktingmottagandet och att resurser fördelas solidariskt mellan kommunerna
  • Förändra EBO-lagstiftningen till VEBO
  • Verka för familjeåterföreningar och permanenta uppehållstillstånd

 

 

 

Kopiera länk