• Hem
  • En människovärd...
sida

En människovärdig migrationspolitik

En människovärdig migrationspolitik

I en värld full av krig och mänskligt lidande måste vi vara beredda att ta emot människor som söker skydd precis som vi skulle vilja bli behandlade om det var vi svenskar som behövde söka skydd. Vi ska även kunna skydda oss här på hemmaplan. Det gör vi med en strategisk, väl reglerad och human vänsterpolitik.

 

Nyckeln till ett värdigare liv

De senaste årens stora ökning av människor som flytt från krig har gjort att Södertälje haft svårigheter med att skapa en bra integrationsprocess för alla nysvenskar. På väldigt kort tid blev det svåra situationer med trängsel i befintliga bostäder, få platser inom vuxenutbildningen för att lära sig det nya språket, förlängda tider för validering av kompetenser, kunskaper och yrkeserfarenheter, ja allt som behövs för att snabbare kunna etablera sig.

Vi kommer att förbättra de senaste årens förda politik. Vi kommer att föra en integrationsprocess som spänner över alla kommunala verksamhetsområden och i samråd med civilsamhälle och näringsliv. Vi kommer att ta krafttag och utöka platserna för intensiv språkutbildning, yrkesutbildningar och yrkesvalideringar. Vi vill ha fler gröna jobb, en bra skola och bygga fler hyreslägenheter folk har råd att bo i, och vi vill se upprustning, service och trygghet i alla våra eftersatta bostadsområden.

 

Ekonomisk utveckling

Vänsterpartiet Södertälje har en lång tradition av att ha en bra politik för både arbetskraftsinvandring och ett solidariskt flyktingmottagande. Vid expansionen av Södertäljes stora arbetsplatser har företagen lockat människor till kommunen, där även de politiska flyktingarna varit med och stöttat företagens tillväxt med sin arbetskraft. Allt detta har gjort Södertälje till en tillväxtstad med internationell prägel. Vi är en nod i Stockholms län som ständigt attraherar nya etableringar.

Vänsterpartiet kommer tillsammans med staten att göra massiva investeringar inför den gröna omställningen. Här ska vi stötta det lokala näringslivet, förenkla processen för att starta småföretag som hjälper kommunen med klimatsmarta lösningar och göra det lättare att anställa överlag men särskilt i de branscher som arbetar med att en klimaträttvis produktion av varor och tjänster.

En solidarisk politik har tjänat oss väl och blivit en styrka inför framtiden för ett mångfasetterat samhälle i en alltmer globaliserad värld.

 

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

  • Satsa på språkutbildning, yrkesutbildning och validering
  • Använda den nödvändiga omställningen till att skapa nya jobb
  • Att Södertälje kommun tillsammans med staten investerar i klimatsmarta bostäder folk har råd med
  • Införa god service i alla bostadsområden för en bra integration av nysvenskar
  • Verka för att samtliga kommuner i länet bidrar till flyktingmottagandet
  • Att resurser fördelas solidariskt mellan kommunerna
  • Verka för familjeåterföreningar och permanenta uppehållstillstånd
Kopiera länk