• Hem
  • En meningsfull ...
sida

En meningsfull fritid

En meningsfull fritid

I en kommun med framtidshopp trivs och frodas medborgarna. Vänsterpartiet vill se till att vår kommun förbättras, utvecklas och växer.  Vi vill att fler ska flytta till Södertälje. För det krävs att vi skapar ett varierat och rikt utbud av fritidsaktiviteter. Vi satsar särskilt på våra yngre för vi vill satsa på Södertäljes framtid, en framtid med en enad kommun som skapar möjligheter för barn och unga att leva i samhörighet och med frihet att skapa det liv de drömmer om att få som vuxna.  En meningsfull fritid utvecklar ständigt kommunen och är också ett av de bästa sätten att förebygga kriminalitet och drogmissbruk. Barn och ungdomar behöver lugna, trygga och utvecklande mötespunkter och det är vårt ansvar att skapa dem. Genom ett gott samarbete mellan kommunen och dess bolag, näringsliv, föreningar och ideella krafter kan vi skapa ett Södertälje för alla.

 

Vi vill satsa

Vänsterpartiet vill satsa på fritidsgårdarna så att de kan hålla öppet längre på kvällar och helger. Personalstyrkan behöver utökas för att fånga upp ungdomars intressen och drömmar med ett utbud som lockar alla unga och hjälper dem att utvecklas som personer. Vi vill se en mötesplats för HBTQ-ungdomar där de kan känna stöd och gemenskap.

Vi vill stärka föreningsbidraget, utöka antalet tillgängliga lokaler för föreningsliv och fritidsaktiviteter och vi vill att de ska finnas i alla bostadsområden. Vi vill fortsatta upprustningen och nysatsningen av kommunens anläggningar då vi ser att det är nödvändigt. Idrottsanläggningar och fritidsverksamheter ska drivas efter principen bästa möjliga tillgänglighet, generösa öppettider och låga eller inga avgifter. Våra arenor ska vara öppna för alla invånare, skolor och aktörer när de inte är bokade av föreningslivet. Genom upprättandet av en ”lokalbank” efter en fullvärdig lokal- och idrottsplatsinventering kommer dessa arenor finnas tillgängliga för alla till självkostnadspris.

Ett folkhälsolyft i vår kommun är angeläget, vi vill skapa möjligheter för alla att röra på sig och en viktig del är att det finns många spontanidrottsplatser i bostadsområdena, till exempel vara utegym, fotbollsplaner, dansgolv eller motionsspår. Vi vill också se att det spolas isar i våra stadsdelar för att utöka tillgängligheten efter nära-hem-principen men också att en isyta anläggs centralt i Södertälje.

Vi river murar

Det ska inte vara en klassfråga om du har råd att utöva olika idrotter så vi vill inrätta en fritidsbank med möjlighet att låna utrustning för alla möjliga sporter. Det kommer vara en del av vår nya cirkulära ekonomi, dit utrustningen skänks när barnen växt ur ridhjälmen eller fotbollskorna. På så sätt kan vi komma åt den slit-och-släng-kulturen som vi vet skadar vår planet. Kostnaderna för att driva fritidsbanken blir på så sätt väldigt låga och kan med fördel drivas tillsammans med idrottsföreningarna och civilsamhället.

Vänsterpartiet vill riva barriärer och möjliggöra tillgången till naturen och därför kommer att bekämpa alla högerns planer på utförsäljningar av Södertäljebornas mark som påverkar vårt bad- och friluftsliv. Vi vill tvärtom fortsätta att utveckla Tveta friluftsområde som är en fantastisk plats såväl på sommaren som på vintern. Vi kommer att slå vakt om, skapa fler och utveckla våra vandringsleder och bostadsnära naturområden.

 

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

  • Utöka öppettiderna och bemanningen på fritidsgårdarna
  • Inrätta ett ungdomens hus i Södertälje centrum
  • Upprätta en ”fritidsbank” för att alla ska ha gratis tillgång till sportutrustning
  • Införa gratis simundervisning för både barn och vuxna
  • Anlägga en utomhusbassäng centralt i Södertälje
  • Rusta upp befintliga och upprätta fler lokala idrottsanläggningar
  • Fortsätta att satsa på spontanidrottsplatser
  • Anlägga en konstfrusen isyta centralt och ploga sjöisar för skridskoåkning
  • Utveckla Tveta friluftsområde
Kopiera länk