• Hem
  • Fritiden är vik...
sida

Fritiden är viktig för ett gott liv

Vänsterpartiet vill att pojkar och flickor ska ha lika bra förutsättningar för en meningsfull fritid. Vi vill se ett varierat utbud av aktiviteter som riktar sig till olika grupper, yngre som äldre, och till personer med funktionsnedsättning.

Satsa på fritidsgårdarna
Mer resurser behöver satsas på fritidsgårdarna så att de kan hålla öppet kvällar och helger och fånga upp ungdomar i sin verksamhet. De ska erbjuda ett utbud som lockar både tjejer och killar och som hjälper dem att utvecklas som person.
Lokaler för föreningsliv och fritidsaktiviteter ska finnas i alla bostadsområden. Vänsterpartiet vill utöka öppettiderna på våra fritidsgårdar främst på helgerna.

Kommunens idrottsanläggningar
En fortsatt upprustning och nysatsning av kommunens anläggningar är nödvändig. Idrottsanläggningar och fritidsverksamheter ska drivas efter principen bästa möjliga tillgänglighet, generösa öppettider och låga avgifter.

Spontanidrotten är viktig för folkhälsan
För att alla ska ha möjlighet att röra på sig är det viktigt att det finns många spontanidrottsplatser i bostadsområdena. Det kan till exempel vara utegym, fotbollsplaner, dansgolv eller motionsspår. Fortsatta satsningar på platser för spontanidrott är nödvändiga. Dessa anläggningar som skapas ska ha ett genusperspektiv så att båda flickors och pojkars behov av att idrotta tillgodoses. Det ska tillhandahållas redskap för att kunna spola isar i bostadsområdena och i kommundelarna i samarbete med föreningar och andra ideella krafter.

Vänsterpartiet vill att en isyta anläggs centralt i Södertälje.

Tveta Friluftsområde är en fantastisk plats såväl på sommaren som på vintern och den har potential att utvecklas ännu mera. Vänsterpartiet säger nej till utförsäljning av kommunal mark som påverkar bad- och friluftsliv.

Kommunen ska samverka med föreningslivet för att ge alla Södertäljebor möjlighet att idrotta utan att behöva göra det i organiserad form.

Kommunens arenor ska vara öppna för skolor och spontanidrott när de inte är bokade av föreningslivet.

 Bygg ett nytt badhus och utebad
Ett badhus är viktigt för Södertälje. Frågan blev högst aktuell under den period då Sydpoolen höll stängt, och ”ett nytt badhus” kom på första plats i Vänsterpartiets egen undersökning om vad som var den viktigaste fritidssatsningen. Vi ser ett stort behov av ett nytt badhus med 50-meters bassäng, där både skolor kan bedriva sin undervisning och där simsporten kan hålla till. Många av våra nyanlända har bristande simkunskaper och vi vill se gratis simundervisning för alla som inte kan simma.

Fritid i skog och mark
Många i Södertälje tillbringar en stor del av sin fritid i naturen och det är viktigt att värna om fina naturområden nära staden som ger möjlighet till strövtåg, svamp- och bärplockning, fiske, konditionsträning och orientering. Genom staden går Sörmlandsleden som ger en unik möjlighet till naturvandringar. Vänsterpartiet slår vakt om och vill utveckla våra vandringsleder. Vi kräver att naturområden nära bebyggelse ska bevaras.
Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod

  • Utveckla Tveta till ett ännu bättre centrum för spontanidrott och föreningsliv
  • Satsa på fritidsgårdarna
  • Upprusta befintliga idrottsanläggningar
  • Ge tjejer och killar samma möjlighet till fritidsaktiviteter
  • Fortsätta satsa på spontanidrottsplatser
  • Att sjöisar plogas för skridskoåkning
  • Anlägga en konstfrusen isyta centralt placerad
  • Utverka en gratis simskola för vuxna
  • Bygga ett nytt badhus

 

Kopiera länk