• Hem
  • Funktionsnedsat...
sida

Funktionsnedsatta har rättigheter

Kommunen har här ett självklart ansvar för våra funktionsnedsatta, detta styrs delvis av lagstiftning (LSS och personlig assistans/SFB). Det handlar bl.a. om rätt till personlig assistans, kontaktpersoner och meningsfull sysselsättning eller arbete för dem som behöver detta.

Boenden för funktionsnedsatta ska skapas med flexibla lösningar som tillgodoser deras speciella behov.

En människa med nedsatta funktioner har ett liv utanför bostaden. Därför ska tillgängligheten förbättras och möjligheterna att ta del av vad naturen erbjuder i Södertälje kommun utökas. Gillberga är ett mycket bra exempel på hur kommunen kan skapa mötesplatser för funktionsnedsatta och deras vänner och familjer. Även tillgängligheten till kulturupplevelser måste förbättras för att funktionsnedsatta ska kunna ta del av kulturutbudet.

I Södertälje kommun finns det många naturreservat. Lina naturreservat är delvis anpassat för funktionshindrade och här vill Vänsterpartiet att full tillgänglighet skapas för alla.

Tillgängligheten till fysiska aktiviteter som t.ex. ridning, skidåkning, gymnastik, innebandy med flera idrotter ska öka i samarbete med lokala idrottsföreningar

Ambitionen skall vara att funktionsnedsatta i kommunen skall ha samma tillgång till ett meningsfullt liv (och rörlighet) som andra kommunmedborgare.

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod

  • Verka för smarta bostadslösningar för funktionsnedsatta som lätt kan anpassas efter behov
  • Utveckla samarbetet med idrottsföreningar för att skapa nya aktiviteter för funktionsnedsatta

 

Kopiera länk