• Hem
  • Gemensamt ägand...
sida

Gemensamt ägande garanterar allas välfärd

Gemensamt ägande garanterar allas välfärd

Vi kan vända den här utvecklingen där hela vår välfärd idag är underfinansierad. Medborgares behov ska alltid gå före privata vinstintressen. Frihet för alla byggs genom solidaritet och gemenskap, det har minst av allt coronapandemin lärt oss.

Vänsterpartiet ser oss Södertäljebor som de verkliga ägarna av vår offentliga sektor, inte som kunder som köper en tjänst. I en stad där vänstern styr har medborgaren inflytande över samhällsutvecklingen.

Vi vill ta oss ur klyftan där fattigdomen brett ut sig och hindrar människor från att leva fullt ut, där skolan, vården, elen, tågen, posten, bostäderna antingen sålts ut eller drivs för vinstjakt och inte som samhällsservice. Nu styr vi kursen mot en ny ekonomisk politik som kan ta Södertälje in i framtiden med fler jobb, hållbarutveckling, rättvis fördelning och fungerande politik för skatter, utbildning och infrastruktur.

Kopiera länk