• Hem
  • Jämlikhet skapa...
sida

Jämlikhet skapar trygghet

Jämlikhet skapar trygghet

Idag har trygghetsfrågor och brottslighet seglat upp bland de fem viktigaste politiska frågorna enligt svenska väljare. Både media såväl som högerpopulister målar gärna upp en bild av att landet är på väg ner i avgrunden och att det bara är en tidsfråga innan du eller jag blir rånmördade när vi bär ut soporna. Det är de bilder vi matas med dagligen som gör att den som sen ropar högst efter hårdare straff och fler poliser har en hel del att vinna. Medan polisen från sitt håll ropar efter förebyggande insatser från övriga samhället.

Vi bör börja tala om att unga människor i vårt land dör på grund av gängkriminalitet uppbyggd kring narkotikamarknaden. De som dras in i drogförsäljningen är ofta unga utan ekonomisk trygghet. Därför är uppsökande verksamhet som erbjuder stöd och hjälp och fungerande avhopparprogram helt avgörande för att slå ut den kriminella ekonomin. Droghandelns förutsättningar störs även ut genom att skapa levande och öppna utemiljöer i våra stadsdelar med aktivt kulturliv och stor vuxennärvaro.

Vissa vill fördubbla antalet poliser, andra vill sätta in militär. Men det kommer helt enkelt inte att lösa grundproblematiken – att unga söker sig till en kriminell livsstil. Tillströmningen av unga pojkar och män som ansluter sig till de kriminella gängen tycks aldrig avta, varför? Trots hårda fängelsestraff fortsätter skjutningarna.

Den förda högerpolitiken med privatiseringar av skolan, nedmonteringen av välfärden, neddragningar av offentliga resurser och massiva skattesänkningar för de rika har ökat klyftorna mellan människor ytterligare. Många barn och unga väljer den kriminella banan redan väldigt tidigt i livet då de, ofta med all rätt, ser sina chanser att lyckas i samhället som väldigt små. Och om du bor i ett eftersatt område är risken betydligt större att du också har vänner, bekanta eller släktingar som gärna lotsar dig in i kriminaliteten.

Vissa omständigheter spelar stor roll. Vilken familj du föds in i, vilket område ni bor i, dina föräldrars studievana, inkomst och språkkunskaper. Många av de barn och unga vuxna som mördat eller har blivit mördade har helt enkelt fötts med sämre förutsättningar från första början.

Därför är de förebyggande åtgärderna här absolut avgörande. Vi vill se till att barns förutsättningar för ett bra liv fritt från våld och droger är lika bra var de än växer upp och oavsett vilken skola de går i. Vi vill sätta stopp för marknadsskolan och att vinstjagande skolbolag kan välja och vraka mellan ”lönsamma” och ”olönsamma” barn som lämnar ett stort antal barn utanför eller oönskade. Vi vill återinföra tvålärarsystemet främst i eftersatta områden då vi sett att detta tidigare haft en stor positiv effekt på skolresultaten och tryggheten i skolan.

Vi vill på ett nationellt plan motverka införseln av illegala vapen och droger till landet genom att stärka tullens resurser och befogenheter. Vi behöver jobba för ett pålitligt rättssystem där våldet också möts med ett fungerande och närvarande rättssystem som lokala poliser som ska ha ett relationsbyggande uppdrag. Det betyder att polisen i Södertälje måste arbeta för en stark förankring i de områden som de ska skydda.

Utöver detta behövs mer resurser till såväl sociala insatser, till att skapa meningsfulla fritidssysselsättningar, och till rätts- och polisväsendet. Med ett starkare samhälle där resurser finns när man behöver dem minskar risken för utanförskap. Och när ett barn känner att det har en chans att lyckas, att drömmar kan bli verkliga, så blir det alternativa kriminella livsvalet mindre lockande.

Vänsterpartiet vill också se krafttag mot den brottslighet som uppdagas med jämna mellanrum i privata bolag inom vård, skola och omsorg. Våra skattemedel ska gå till det de är avsedda för. Det bästa sättet att komma åt den brottsligheten och fiffel är genom att inte tillåta vinstjakten och återta kontrollen i vår välfärd.

 

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

  • Att lokala poliser använder relationsbyggande metoder för att öka förtroende bland befolkningen
  • Införa mer uppsökande verksamhet som erbjuder stöd och hjälp och ett fungerande avhopparprogram
  • Införa fri kulturskola och öka tillgängligheten till idrottsanläggningar
  • Återinföra tvålärarsystemet främst i eftersatta områden
  • Bygga fler fritidsgårdar och utöka både bemanning och öppettider
  • Tala mer om jämlikhet kontra machokultur i skolor och på fritidsgårdar för att motverka osunda normer bland barn och unga
  • Stärka samverkan mellan myndighetsövergripande insatser för att stävja välfärdsbrottslighet
Kopiera länk