• Hem
  • Klimat - och mi...
sida

Klimat – och miljöomställning för ett långsiktigt, hållbart Södertälje!

”Vi är den första generationen som kan sätta stopp för fattigdomsutvecklingen och vi är den sista generationen som kan sätta stopp för klimatförändringarna!” Ban Ki-moon,FN:s förre generalsekreterare

Världssamfundet mobiliserar för hållbar utveckling

Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015
antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för hållbar utveckling med 17globala mål. Enligt principen att allt hänger samman är de globala målen integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Deklarationen, som inte är juridiskt
bindande, präglas av en hög ambitionsnivå och en tydlig vision vad gäller strävan att möta de globala utmaningarna, såsom att utrota den globala fattigdomen och främja
en hållbar framtid.

FN:s agenda 2030

Sverige har för sin del åtagit sig att arbeta för de 17 globala målen genom Agenda 30 – delegationen som på regeringens uppdrag fram till 2019 ska ta fram en övergripande nationell handlingsplan. Dock, en överväldigande andel av Agenda 30 målen har en
bäring på vad som görs lokalt i kommuner, landsting och regioner, varför förändrings- och omställningsarbetet kommer att behöva genomföras från Kiruna i norr till Malmö i syd. Det är på lokal nivå i kommuner, landsting och regioner som mycket av det nationella Agenda 2030 arbetet kommer att behöva realiseras. Vänsterpartiet föreslår
att Södertälje kommun ansöker om att bli en Agenda 2030 kommun i enlighet med delegationens förslag till regeringen!

Eva Bjurholm för Vänsterpartiet Södertälje

Södertälje, juni 2018

Kopiera länk