• Hem
  • Klimatsmart mat...
sida

Klimatsmart mat som norm

Södertälje 2020-02-16
Motion

Klimatsmart mat som norm

Trots att animaliekonsumtionen har stor påverkan på klimatet, miljön, djur och folkhälsa är det sällan frågan debatteras politiskt och det saknas nationella politiska beslut för att minska konsumtionen i en mer hållbar riktning. Samtidigt vet vi att maten på våra tallrikar har sammantaget större klimatpåverkan än alla transporter med bil och flyg tillsammans. Animalieproduktionen står för ca 15 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, enligt FN.

Framförallt köttet har stor klimatpåverkan, även om påverkan varierar kraftigt beroende på vilket djurslag köttet kommer från och beroende på var djuruppfödningen äger rum. Den mest klimatsmarta maten innehåller färre animalieprodukter. Så för att bidra till att minska den globala uppvärmningen måste vi äta mindre animalieprodukter och det finns stora fördelar med att lyfta den vegetariska maten i offentliga sammanhang. Genom gemensamt agerande kan effekten av våra handlingar bli större och nya hållbara normer etableras.

En mer klimatsmart mat är även bättre för hälsan. Starka samband mellan köttkonsumtion och hjärt- och kärlsjukdomar är vetenskapligt belagda. Livsmedelsverket konstaterar att det ur hälsosynpunkt är bra att dra ned på kött- och charkprodukter.

Södertälje kommun har ett skapligt ambitiöst miljö- och klimatprogram och har via projekt MatLust ökat andelen svenskt, ekologiskt och viltkött. Men omställningen måste gå snabbare. För att nå målet om maximalt 1,5 graders global uppvärmning krävs ett snitt som ligger på maximalt 0,5 kg CO2 per måltid, enligt Världsnaturfondens koldioxidbudget. Detta är i princip en omöjlighet om vi fortsätter att konsumera kött i den utsträckning vi gör nu.

Södertälje kommuns politiker och förtroendevalda bör föregå med gott exempel rörande klimatsmart och hälsosam mat. När Södertälje kommun anordnar utbildningar eller sammanträden med förtäring eller middagar i dag så är det de som vill ha mer hälsosam och klimatsmart mat som måste anmäla detta. Det borde vara tvärtom – att de som inte vill ha vegetariskt får lämna önskemål om specialkost.

Vi behöver förändra normen för vilken kost som serveras för skattemedel. Normen ska vara klimatsmart och hälsofrämjande mat. Det som är bra för kroppen är här också bra för klimatet.

Vänsterpartiet föreslår därför Södertälje kommunfullmäktige att besluta:

att hela Södertälje kommun minskar köttkonsumtionen med 25 procent till år 2025.

att andelen koldioxid per måltid i kommunen redovisas i kommande miljöbokslut.

att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband med sammanträden eller konferenser.

Linda Sjögren (V)

Kopiera länk