• Hem
  • Kommunalpolitis...
sida

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019 – 2022

Vänsterpartiet Södertälje – Vad står vi för? 

Jämställdhet och feminism

Demokrati – grunden för välfärd och god samhällsutveckling

En människovärdig flykting- och invandringspolitik

Öka tryggheten – minska brottsligheten

Ett eget tryggt arbete åt alla

Vi börjar klimat- och miljöomställningen i Södertälje

Kommundelarna i våra hjärtan

Kunskap och bildning är en rättighet

Kultur – en nödvändighet för alla

Fritiden är viktig för ett gott liv

Ett tryggt och bra liv när vi blir äldre

Funktionsnedsatta har rättigheter

En solidarisk socialpolitik

Bygg fler och bättre bostäder

Staden och kommunen i vårt hjärta

Att äga tillsammans är bra för Södertälje

De kommunanställda är vår viktigaste resurs

Landstingsfrågor i Södertälje

Vi prioriterar kollektivtrafiken

Kopiera länk