• Hem
  • Kommunalt handl...
sida

Kommunalt handlingsprogram 2022-2026

En jämlik framtid

Det här är Vänsterpartiet Södertäljes kommunala handlingsprogram för åren 2022–2026. Här presenterar vi det vi vill genomföra under den kommande mandatperioden. Programmet ska läsas i första hand som beslut vi kan ta i Södertälje med inslag av politik vi vill föra i hela landet. Vårt främsta mål är att göra Södertälje till en jämlik och hållbar kommun där vi alla kan känna framtidshopp.

Södertälje är en fantastisk kommun på många sätt. Här myllrar det av idéer och engagemang. Företagsamheten och föreningslivet är starkt. Men det finns också en baksida, för idag spelar det stor roll vilken klassbakgrund du har, vad du heter i efternamn, var du är född eller vilket kön du tillhör för dina möjligheter i livet. Vi vill ändra det.

Våra barn kan visa oss vägen, men bara om vi idag satsar på dem.

Vi vill ge dem en god utbildning i hur vi bygger en starkare och rikare kommun. De växande klyftorna har ökat problemen i samhället och skapar ett otryggare samhälle. En viktig motkraft till detta är att barn blir en del av en gemenskap som vi ger vi dem genom en meningsfull fritid fylld av kultur, idrott och bildning. Inga unga ska behöva avstå sina drömmar på grund av sina föräldrars ekonomi.

Vi vill omfördela makt och resurser. Med vänsterpolitik kan vi i Södertälje säkra vår framtid och bygga en klimatsäker kommun. Vi är trots allt det enda parti som kopplar miljöfrågorna med en jämlik fördelning av resurser även för kommande generationer.

Vår politik skapar fler möjligheter för människor att ta makten över det egna livet. När arbetslivet kräver allt mer av oss vill vi arbeta för att fler ska få de verktyg de behöver genom en fri, breddad och anpassad vuxenutbildning. När vi klimatsäkrar vår kommun kommer många nya jobb att skapas där stora investeringar görs av staten för den nödvändiga gröna omställningen och en genomgripande ny klimatsmart energiförsörjning.

Vi ser att ett värdigt liv från födseln till livets slut är möjligt. Men för detta krävs det att vi är många som tar hand om våra barn och vårdar sjuka och äldre. Välfärdens hjältar ska ha mer än applåder. Under pandemin blev det så tydligt; vi kan inte fortsätta att slita ut samhällsbärarna för vinstjaktens skull, utan vi vill se till att de får fler utbildade arbetskamrater, kortare arbetspass och en lön som visar hur viktiga de är för vår kommun.

Vi ser en framtid där vi använder allt mindre naturresurser och fördelar samhällsuppgifter smartare, att det behövs allt mindre arbete för att producera mer och att framtiden därmed bär med sig kortare arbetsdagar för alla. Vi är redo för nästa steg med arbetstidsförkortning med bibehållen lön.

Vi tror på människans och politikens kraft att förändra. Ditt engagemang behövs. Tillsammans återtar vi kontrollen över allas vår välfärd.

Här kan du läsa om vår vision för Södertälje kommun under kommande mandatperiod i PDF format: Kommunalt handlingsprogram 2022-2026

Eller del för del:

Den stora klimatomställningen

Bygga smart & bo tryggt

Mer kollektivtrafik och mindre fossila transporter

Värna den biologiska mångfalden

En jämlik och likvärdig skola för alla

Arbete åt alla

Ett värdigt liv för de äldre

En meningsfull fritid

Den livsviktiga kulturen

En jämställd generation

En solidarisk socialpolitik

Jämlikhet för personer med funktionsnedsättning

En människovärdig migrationspolitik

Jämlikhet skapar trygghet

Våra kommundelar

Demokrati

Beredskap

Gemensamt ägande garanterar allas välfärd

Vänsterpartiets regionala frågor med bäring på Södertälje kommun

 

 

 

Kopiera länk