sida

Nämnder och styrelser

Vänsterpartiets representanter

Kommunala nämnder
 • Arvodesnämnden: Ylva Broström, ersättare
 • Enhörna kommundelsnämnd: Solveig Hell, ersättare
 • Hölö-Mörkö kommundelsnämnd: Fredrik Persson, ordinarie, Ulf Eriksson, ersättare
 • Järna kommundelsnämnd: Josefine Nymark, ersättare
 • Kommunala Handikapprådet: Margareta Jonze, ordinarie
 • Kommunstyrelsen: Sait Yildiz, ersättare
 • Kultur- och Fritidsnämnden: Jan Strannerud, ordinarie, Lars Jansson, ersättare
 • Miljönämnden: Staffan Norberg, ersättare
 • Mölnbo-Vårdinge kommundelsnämnd: Ingemar Oderstedt, ordinarie, Elisabeth Björk, ersättare
 • Omsorgsnämnden: Caterina Glaser Müller, ordinarie, Marie Askerstam, ersättare
 • Socialnämnden: Ale Friberg, ersättare
 • Stadsbyggnadsnämnden: Eva Bjurholm, ersättare
 • Tekniska nämnden: Thomas Hägglund, ersättare
 • Utbildningsnämnden: Ulf Eriksson, ersättare
 • Valnämnden: Malin Friberg, ordinarie
 • Äldreomsorgsnämnden: Birgitta Johansson, ersättare
Kommunala bolagsstyrelser
 • Telge AB: Sait Yildiz, ersättare
 • Telge Bostäder och Telge Hovsjö: Sait Yildiz, ersättare

 

 

Kopiera länk