• Hem
  • Referenser:
sida

Referenser:

• greenpeace.org/sweden/se/klimat/Orsaker/Jordbruk/
• www.marxists.org/svenska/filosofi/1978/02.htm
• telgeenergi.se/privat/bestall-el/om-ren-el/vindkraft/
• telgeenergi.se/privat/bestall-el/om-ren-el/solkraft/
• regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-for-hallbar-
utveckling/
• regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/bekampa-klimatforandringen/
• sodertalje.se/globalassets/…/miljo—och-klimatprogram-2018-2021.pdf
• www.svensksolenergi.se/
• ekonomifakta.se/Artiklar/Artiklar-i-kategorier/Miljo/
• energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/vindkraft/
• wwf.se/wwfs-arbete/hallbara-stader/one-planet-city-challenge/mer-om-one-planet-city-challenge/1691412-opcc-8211-mer-om-one-planet-city-challenge
• fossilfritt-sverige.se/
• trafikverket.ineko.se/se/v%c3%a4gen-fram%c3%a5t-f%c3%b6r-svenska-bilpooler
• soderenergi.se/web/Mer_information.aspx
•jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/sejordbruksmarkensvarden/jordbruksmarkensmartinvestering.4.466f6a9c14e2f0659bb1a433.html
• Världens springnota-finanskrisen och vägen framåt/Stefan de Vylder/ Ordfront 2012
• Den stora ätstörningen –maten, makten,miljön./Gunnar Rundgren/Ordfront 2016
• sodertalje.se/kultur-och-fritid/natur-och-friluftsliv/naturvard/skog/
• 10fakta.se/skogsskovling/
• sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xthusgas
• science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/okad-halt-koldioxid-i-atmosfaren-hotar-ostersjon.cid1194395
• havet.nu/?d=31
• slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/hotade-arter/
• sodertalje.se/miljo-och-halsa/hallbara-sodertalje/status-och-nyckeltal/sodertaljes-sjoar/
• Allt om miljö och hållbarhet på landsbygden/Jordbruksverket
• Odlingsstrategi i Södertälje kommun 2018-2030
•www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/aol17.pdf
• scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering–fran-land-till-stad/
• vd.se/27februari 2018/näringsliv
• byggipedia.se/gastartikel/hallbara-byggmaterial/sv.wikipedia.org/wiki/Avskogning

• Välfärd utan tillväxt –så skapar vi ett hållbart samhälle/Tim Jackson/Ordfront förlag 2011
• sodertalje.se/kultur-och-fritid/natur-och-friluftsliv/utflykter-i-naturen/
• svd.se/mest-hallbart-ar-att-sluta-riva
• byggindustrin.se/artikel/nyhet/undermalig-atervinning-av-byggmaterial-22550
• eea.europa.eu/sv/themes/human/highlights
• lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/nyheter/2012/Pages/sa-paverkas-var-halsa-av-klimatforandringarna.aspx

 

 

Kopiera länk