• Hem
  • Starta en återb...
sida

Starta en återbruksgalleria

Södertälje 2020-01-22
Motion

Starta en återbruksgalleria i Södertälje kommun

Begreppet ”cirkulär ekonomi” har blivit ett alltmer populärt begrepp. Både det privata och det offentliga näringslivet inser att vi behöver återvinna allt fler produkter. Den ekonomiska idén som förordas av ett flertal klimat- och miljöforskare är både hållbar och klimatsmart. I huvudsak innebär det att många av de produkter som vi idag slänger kan samlas in, återbrukas och användas på nytt. En allmän attitydförändring till det återanvända och återbrukade är helt nödvändig för en ökad klimatmedvetenhet bland våra medborgare.

Världens första återbruksgalleria byggdes i Eskilstuna kommun och invigdes i augusti 2015. Gallerian Retuna består av nio butiker som ligger i ljusa och fräscha lokaler i anslutning till en återvinningscentral. Där säljs allt från möbler, cyklar, inredning och verktyg till böcker, växter och kläder. Det drivs även ett café, en konferensverksamhet och en utbildning i lokalerna.
Huvudtanken är att istället för att slänga allt i olika containrar när man kommer till återvinningscentralen, så lämnar man det man tror går att återanvända eller återbruka vid en särskild depå där en första gallring görs. Därefter fördelas föremålen ut till den butik/de butiker som finns i gallerian. De återbrukas; repareras, snyggas till, renoveras, tvättas eller bara räddas. På så vis får de nytt liv och kan säljas igen. Butiken/butikerna kan drivas av såväl existerande second hand-aktörer som andra intressenter. I den hyra som butikerna betalar till det kommunala bolag som äger fastigheten ingår fri tillgång till inlämnade föremål samt förråds-/lageryta.

I gallerian Retuna anordnas också kurser och utställningar om cirkulär ekonomi som en del i samarbete med Eskilstuna folkhögskola. Kanske finns ett intresse från någon av skolorna i Södertälje kommun att driva ett liknande projekt

Fördelarna med en egen återbruksgalleria är många:

  • Den kan öka medvetenheten kring våra shoppingvanor och helt ändra synen på återbruk och second hand. Om du handlar i en inbjudande galleria där produkter är snyggt frontade, kläder är tvättade, gamla möbler har lagats och målats om och cyklar eller elektronik har reparerats och kommer med garanti, så är det en upplevelse långt ifrån de många loppisar man kan finna som inte faller alla i smaken.
  • Retuna har blivit en stor succé och ett populärt utflyktsmål bland såväl Eskilstunabor samt turister från både närliggande orter såväl som andra länder. Vår närhet till Stockholm är här till vår fördel.
  • Den öppnar dörrar för etablering av fler småföretag.
  • Den kan vara ett bra alternativ till de traditionella butikerna för den som har det sämre ställt.
  • Kommunens avfall kan minskas med många ton årligen.

Som den förebild inom miljöarbetet vår kommun gärna vill vara borde vi självklart ha en egen återbruksgalleria i Södertälje kommun. Därför vore det inte mer än rätt att vi själva uppför en i anslutning till en återvinningscentral i Södertälje.

Vänsterpartiet föreslår därför

Att kommunfullmäktige beslutar om att inrätta en återbruksgalleria i anslutning till någon av våra återvinningsstationer.

Att fokus för gallerian ska vara på hållbarhet och att avtal med butiker, caféer och andra aktörer i gallerian därför utformas så att all försäljning av produkter i gallerian består av produkter inlämnade till återvinningscentralen samt ett ekologiskt utbud i en eventuell restaurang eller ett café.

Att hänsyn ska tas till tillgänglighet och tillgång till regelbunden kollektivtrafik i nära anslutning till gallerian.

Att existerande aktörer inom second hand-marknaden i kommunen tillfrågas om intresse att finnas i gallerian.

Att skolorna i kommunen tillfrågas om intresse kring att bedriva utbildningar eller kurser i gallerian kring cirkulär ekonomi, återbruk eller närliggande ämnen.

Linda Sjögren (V)

Kopiera länk