• Hem
 • Ungdomsprogram
sida

Ungdomsprogram

Vänsterpartiet Södertälje

Ungdomsprogram

Ett Södertälje för alla – inte bara för de rika
 

 

Utbildning

 •  SKOLAN SKA MOTVERKA NORMER SOM HINDRAR DIG ATT GÖRA DINA EGNA VAL I LIVET

Skolan ska aktivt arbeta för att motverka gamla könsrollsmönster, maktstrukturer och andra normer. Skolorna bör HBTQ-certifieras*. Mer pengar ska satsas på sex och samlevnadsundervisning för att du som elev ska slippa googla dig fram till kunskap.

 Du som elev ska ha stort inflytande i klassrummet och över dina studier.

 •  ALLA ELEVER SKA FÅ ÅKA GRATIS BUSS I SÖDERTÄLJE

För att du ska kunna välja den skola du vill måste alla ha samma chans att ta sig överallt även om man inte har föräldrar som kan skjutsa. Busskorten ger även möjligheter att delta i fritidsaktiviteter i hela Södertälje.

 •  VERKA FÖR EN LÄXFRI SKOLA

Alla har inte möjlighet att få hjälp med studierna hemma. Därför ska det viktiga arbetet göras i skolan och du ska få all hjälp du behöver där. Det ska inte krävas att du lägger ner timmar av arbete hemma eller att du behöver anlita professionell läxhjälp. Skolan ska också erbjuda tillfällen för att plugga extra tillsammans med lärare efter ordinarie skoltid.

 • SKOLAN SKA LÄRA DIG HUR DINA VAL PÅVERKAR DIG SJÄLV OCH MILJÖN

Klimatet är vår tids ödesfråga. Du är inte ensam ansvarig för planetens välmående. Men tillsammans kan vi göra skillnad. Skolan ska ge dig förutsättningar att kunna göra kloka val och leva hållbart i framtiden.

 

Centrum

 • SKAPA SAMLINGSPLATSER I CENTRUM

Det ska finnas samlingsplatser för ungdomar som vill träffas, fika, gå på bio. Mötesplatserna ska ligga dit ungdomar har möjlighet att ta sig till.

 • BRA CYKELVÄGAR

För att minska biltrafiken är det viktigt att ge bra förutsättningar för dig som väljer andra färdmedel.

 • BYGG BILLIGA HYRESRÄTTER

Du ska kunna skaffa en egen bostad oavsett vad dina föräldrar tjänar.

 • BRA KOLLEKTIVTRAFIK

Du ska ha tillgång till centrum oavsett var du bor och om du kan bli skjutsad av dina föräldrar. Bra cykelvägar samt en stadsplanering som ska ge utrymme för vår kollektivtrafik. På sikt vill vi införa gratis kollektivtrafik.

 

Kultur och fritid

 • SATSA PÅ SPONTANIDROTTPLATSER

Du ska ha tillgång till utegym, motionsspår,  fotbollsplatser, skridskobanor, mm för att kunna träna och må bra utan att behöva betala dyra inträden till gym eller föreningsavgifter.

 • ETT CENTRALT KULTURCENTER

Vi vill skapa en plats där ungdomar kan delta i olika former av kulturaktiviteter. Det bör finnas tomma lokaler för ungdomarnas egna initiativ. Ett kulturcenter skulle också kunna vara en möjlig plats för kulturskolan.

 • FRITIDSGÅRDARNA SKA HA AKTIVITETER SOM PASSAR BÅDE TJEJER OCH KILLAR

Du ska känna dig välkommen och trygg på fritidsgårdarna. Det ska finnas personal som har tid för dig och fritidsgårdarna ska hålla öppet på tider som passar ungdomar.

 • NYTT BADHUS

Vi vill bygga ett nytt badhus med en 50-metersbassäng som skolorna kan använda vid simundervisning. Vi vill också ha gratis simundervisning för ungdomar och alla andra som inte har haft möjlighet att lära sig att simma under sin uppväxt.

 

 

 

Kopiera länk