• Hem
  • Upprätta ett kl...
sida

Upprätta ett klimatprotokoll

Södertälje 2020-02-12
Motion

Upprätta ett klimatprotokoll i Södertälje kommun

I tidigare motioner och debattinlägg har vi ofta hänvisat till vad man kan kalla en ”green new deal” eller ett nytt grönt avtal. Det är ett avtal som sluts mellan kommunen och fristående aktörer som privata företag, friskolor, föreningar och andra organisationer och bolag och som har som syfte att alla ska leva upp till kommunens klimatmål inom uppsatta tidsramar.
Detta finns i bland annat Uppsala redan, deras avtal heter ”Uppsala klimatprotokoll” och inrättades redan 2010. Det är upprättat mellan Uppsala kommun och aktörer som IKEA, NCC, Skanska, Länsstyrelsen, Nobina, Jordens Vänner, Svenska Kyrkan, Ramböll och WSP och varje protokoll sträcker sig över en treårsperiod. Klimatprotokollet beskrivs med inledningen ”Ett klimatpositivt Uppsala i sikte – 40 lokala aktörer med cirka 38 000 anställda som samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling skapar kraft. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala.”

Uppsala vann år 2018 Världsnaturfondens One Planet City Challenge. Nominerade i år är 13 svenska städer, och Södertälje är inte en av dessa. Det är dags att inse att vad vi gjorde för fem, tio eller femton år sedan inte längre sätter oss på världskartan eller ens sverigekartan gällande progressivt miljöarbete. Vi ligger inte i framkant. Vi gör inte vad vi kan. Hur mycket vi än slår oss för bröstet när vi själva talar om kommunens miljöarbete är det ändå ett faktum att vi blivit omsprungna av många kommuner med ett seriöst klimattänk.
Vi kan mycket mer och mycket bättre, och det är dags att ta ett helhetsgrepp kring den gemensamma miljö vi lever i.

Ett klimatprotokoll är ett effektivt sätt att nå ett verkningsfullt samarbete med bland annat privata aktörer och föreningslivet. Trots allt utgör kommunens egna verksamheter bara en del av det totala antalet verksamheter inom kommunen, och som det ser ut idag saknar vi i princip möjlighet att påverka eller att föra dialog med övriga parter.

Vänsterpartiet föreslår därför:

Att kommunfullmäktige beslutar om att upprätta ett klimatprotokoll i samverkan med övriga verksamma aktörer i kommunen.

Att man i klimatprotokollet sätter gemensamma mål som följs upp och redovisas offentligt.

Att kommunen tydligt kommunicerar ut arbetet med klimatprotokollet för att höja dess status och att säkerställa att det är attraktivt även för privata aktörer att vara delaktiga.

Linda Sjögren (V)

Kopiera länk