• Hem
  • Vänsterpartiet ...
sida

Vänsterpartiet Södertälje- Vad står vi för?

Varför behövs Vänsterpartiet i Södertälje? Vad står vi för och vad kan du som Södertäljebo förvänta dig av oss de kommande fyra åren 2019–2022?

Vänsterpartiet Södertälje är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Ett starkt Vänsterparti är garanten för en konsekvent och tydlig politik mot klassorättvisor, diskriminering och könsförtryck, en politik för en hållbar utveckling, solidaritet och rättvisa. När du röstar på Vänsterpartiet gör du skillnad. Vänsterpartiet är inte till salu!

Ett Södertälje för alla

Vänsterpartiet vill verka för allas frihet. Frihet från våld och fattigdom. Frihet från diskriminering och rasism. Frihet till våra kroppar och till vår kärlek. Frihet för barn att växa upp i trygghet och få den kunskap och det stöd som behövs för att utveckla just deras förmågor. Frihet till ett gott och meningsfullt arbetsliv med bra lön. Frihet till en värdig och innehållsrik ålderdom med rättvis pension. Frihet att leva och utvecklas i en hållbar värld.

Frihet och jämlikhet är förutsättningar för varandra. Varje enskild människas frihet hänger samman med alla människors frihet. Med ett samhälle som tillåter och gör den möjlig för alla. För några decennier sedan var Sverige världens mest jämlika land. Så är det inte längre. Vi vet att jämlika samhällen ger större frihet och mer möjligheter till alla människor. Länder som är jämlika är också bättre på att lösa stora samhällsutmaningar som klimatförändringar, rasism eller en otillräcklig välfärd. Därför arbetar Vänsterpartiet för att skapa ett samhälle för alla – inte bara några få.

Välfärd istället för vinster

Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Vi tycker att varje skattekrona ska användas där den behövs bäst. Vi sätter välfärden framför skattesänkningar och vill att de kommunala, gemensamt ägda bolagen ska fortsätta generera vinster till Södertälje[1]. En betydande del används i dag att amortera alltför stora offentliga skulder och renovera slitna miljonprogramsområden. En kommun som växer behöver också bygga skolor och äldreboenden.  I kommuner där Vänsterpartiet inte sitter vid makten är utförsäljningar och privatiseringar tyvärr många gånger ett faktum. Genom att utöka vårt gemensamma ägande säkrar vi framtidens välfärd. Kommunen ska även vara en förebild som arbetsgivare och arbeta för att höja statusen för de som arbetar inom välfärden genom att öka de anställdas inflytande, delaktighet och lön.

Arbete för alla

Arbete skapar välfärd, både för individ och för samhälle. Full sysselsättning är en självklarhet där allas arbetsförmåga tas tillvara, speciellt de ungas. Vi vill investera där behoven finns. Det betyder mer pengar till välfärd, infrastruktur och klimatsatsningar – satsningar som skapar jobb. Dessutom vill vi förbättra förutsättningar för små företagare och verka för en arbetstidsförkortning.

I ett arbetarparti har arbetet i sig ett egenvärde. Man gör rätt för sig. Idag 2018 är det arbetskraftsbrist – förutom för den stora grupp som, främst invandrade, som inte är rustade för dagens arbetsmarknad. Därför är utmaningen – att rusta de som saknar jobb och försörjning på arbetsmarknaden.

Södertäljes befolkningssammansättning skapar möjligheter

Södertäljes befolkningssammansättning skapar unika möjligheter till arbete, utbildning och en god välfärd. Vi vägrar acceptera rasism och främlingsfientlighet. Vi anser att alla människor har rätt till ett liv i fred och frihet, och att alla som lever här i Sverige är lika mycket värda. Vänsterpartiet vill ta tillvara alla de kunskaper som mångfalden skapar genom förbättrad och yrkesanpassad SFI. Vi stärker gemenskapen inom kommunen genom att tillföra resurser åt organisationer som bygger broar mellan människor i Södertälje. Genom ett solidariskt flyktingmottagande även i andra kommuner i länet och landet samt ökat statligt anslag tror vi att fler kan gynnas av mångfaldens möjligheter.

Utbildning utvecklar

En skola i världsklass för alla skapar utbildning som utvecklar. Den utvecklar individen såväl som samhället och är grunden för ett fruktbart liv i såväl arbete som fritid. Genom mer resurser till skolan, mindre klasser och alternativa individanpassade utbildningsmöjligheter utvecklar vi Södertälje. Vänsterpartiet välkomnar möjligheten till alternativ pedagogik såsom Montessori, Waldorf och andra pedagogikprofilerade skolor men inte storbolagens vinstdrivande skolor.

Ekologisk hållbarhet

Vänsterpartiet tar klimatkrisen på allvar. Vi menar att vi måste agera mot utsläppen nu, för imorgon kan det vara försent. Vi vill skärpa utsläppsmålen och se till att Södertälje tar ett större ansvar.

Ekonomisk hållbarhet

Vänsterpartiet lägger stor vikt vid en budget som värnar om dina skattepengar. Vi är emot att stora vinster tas ut från välfärdssektorn och hamnar i skatteparadis.

Jämställdhet och feminism

Vänsterpartiet är en viktig feministisk kraft i kommunen. Vi är trötta på att kvinnor ska göra merparten av hemarbetet och dessutom få sämre löner och karriärer. Vi tycker att kvinnor ska ha hela lönen och halva makten. Av de som arbetar i kommunen är 80 % kvinnor. Vi vill skapa bättre arbetsförhållanden och högre löner för kvinnor som arbetar i välfärden samt skapa en mer jämlik representation med mer män inom förskola, vård och omsorg och fler kvinnliga chefer.

Metoo-uppropen har satt fingret på en av samhällets stora utmaningar

Alla offentliga institutioner i den kommunala sfären måste granskas, skolor, förskolor, äldreboende, kommunala förvaltningar, bolag och bidragstagande institutioner, liksom de politiska församlingarna. Det hittillsvarande kommunala jämställdhetsarbetet har förlöpt på för ljummen sparlåga. Ett omfattande jämställdhetsprogram med feministiska förtecken bör tas fram och delges samtliga kommunala institutioner. Samtidigt måste all upphandling garantera att en noggrann jämställdhetsintegrering är genomförd i de upphandlade företagen. Nolltolerans!

Vänsterpartiet är din röst, tillsammans gör vi skillnad

Demokratin är din röst och när du talar så lyssnar vi. Handlingsprogrammet du nu håller i din hand är vårt förslag till ett bättre Södertälje att leva, arbeta och bo i. Ett förslag som grundar sig i hundratals samtal och möten. Här berättar vi om möjligheterna vi ser med de utmaningar Södertälje står inför. Och glöm inte, din röst gör skillnad, för Vänsterpartiet är inte till salu. Följ med oss på en resa mot ett solidariskt Södertälje!

Demokratiarbetet måste utvecklas, fördjupas och förbättras. Det måste utvecklas genom alla de frågeställningar som kommunen i sin beslutsgärning hanterar och där medborgarna ofta ytterst sett är mottagare av beslutet (de är ju faktiskt de yttersta beställarna också). Det sker i närkontakt med medborgarna där medborgarna bor och verkar på fältet. Vänsterpartiet bangar inte för obekväma frågor.

 

 

 

[1] År 2018 genererar dessa bolag i Södertälje ca 500 miljoner till vår gemensamma välfärd.

Kopiera länk