Välkommen till

Vänsterpartiet Södertälje

Vänsterpartiet jobbar för ett jämlikt Södertälje och här kan du ta del av bland annat vårt kommunalpolitiska handlingsprogram för 2019 – 2022 ,vårt klimat- och miljöprogram, äldreomsorgsprogram och ungdomsprogram. Här kan du också ta del av Vänsterpartiets förslag till Mål och budget 2019- 2021 , vår kompletteringsbudget till majoritetens budgetförslag för 2020-2022 samt våra lagda motioner.

Aktuellt

Välkommen till Vänsterpartiet Södertälje!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?