Välkommen till

Vänsterpartiet Södertälje

 

Vänsterpartiet jobbar för ett jämlikt Södertälje och här kan du ta del av bland annat vårt kommunalpolitiska handlingsprogram för 2019 – 2022 ,vårt klimat- och miljöprogram, äldreomsorgsprogram och ungdomsprogram. Här kan du också ta del av våra lagda motioner.

Aktuellt: Vänsterpartiets förslag till Mål & Budget för Södertälje kommun 2021-2023.

Aktuellt

Välkommen till Vänsterpartiet Södertälje!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?