• Hem
  • Arbete åt alla
sida

Arbete åt alla

Arbete åt alla

Vänsterpartiet anser att alla behövs när vi tillsammans bygger det innovativa, hållbara och jämlika Södertälje. Därför ska det vara en rättighet att ha ett jobb att gå till och därigenom också trygga sin ekonomi. Arbete är en väg till delaktighet, att förebygga isolering och skapa en identitet.

Att kraftigt minska långtidsarbetslösheten och att ungdomar får jobb är en viktig målsättning i Södertälje kommun.

 

Stopp för privat vinstintresse i välfärden

Kommunen ska bli en förebild som arbetsgivare. Det gäller inflytande och delaktighet för de anställda, löner och anställningsvillkor. Arbetstidsförkortning med inriktning på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön ska påbörjas. Det har vi råd med. Vi börjar inom områden med de tyngsta och mest krävande arbetsförhållanden såsom inom vård och omsorg.

Vänsterpartiet tror på kommunens anställda och det finns ingen anledning att ha privat service inom välfärdssektorn. Vi vill förbättra kvalité, valfrihet och service inom den kommunala verksamheten.

Skattebetalarnas pengar ska kunna garantera medborgarna ett fungerande samhälle, inte som nu, att våra skattepengar går till enskilda aktieägare som dränerar välfärden.

 

Gynna företagsamhet och jobbskapande

Kommunen ska ha en näringspolitik som gynnar företagsamhet och skapar nya jobb. Vänsterpartiet vill underlätta för nyetableringar och genom minskat byråkratiskt krångel underlätta för kommunens företag att utvecklas.

Vi vet att klimatomställningen kommer kräva många smarta lösningar och att det kommer att skapa en massa nya jobb. För att ta oss an framtiden ska vi slå vakt om schyssta villkor genom trygga anställningar, bra miljötänk och en stark facklig närvaro.

Den statliga arbetsförmedlingen har i grunden förstörts av regeringen. All matchningsverksamhet har lagts ut till privata aktörer. De svagaste på arbetsmarknaden kommer inte att vara lönsamma. Därför måste kommunen ta en aktivare roll i arbetsmarknadspolitiken för att alla ska få en möjlighet till arbete. Kommunen ska ta en aktiv roll för att skapa jobb åt alla. Södertälje behöver en kommunal arbetsförmedling finansierad av staten där insatser snabbt ska nå alla personer som har socialt bistånd så de får möjligheten till egen försörjning. Det handlar om utbildningar, språkutveckling, rehabilitering, praktik och aktivt stöd i arbetssökandet.

Samarbetet med det lokala näringslivet ska stärkas och förbättras för att kunna erbjuda företagen den arbetskraft de efterfrågar, och för att arbetssökande ska få tillgång till praktikplatser, arbetsplatsförlagd utbildning och anställningar.

Den kommunala vuxenutbildningen behöver byggas ut ordentligt och satsningar göras på bristyrkesutbildningar i samarbete med det lokala näringslivet.

 

Social sammanhållning

Att vara arbetslös och inte kunna trygga sin inkomst skapar ett utanförskap. I Södertälje finns kommuninvånare med språksvårigheter, låg eller ofullständig utbildning och bristande arbetslivserfarenheter, som måste mötas med generella utbildningsinsatser, intensiv språkutbildning i svenska språket och kraftfulla arbetsmarknadspolitiska projekt. Utbildning, praktik och arbete är de viktigaste samhällsinsatserna för social utveckling och sammanhållning. Kommunen ska stödja etableringen av företag med social arbetsintegrering. De kan erbjuda arbetsträning och arbete till personer som inte är klara för arbetsmarknaden.

 

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

  • Inrätta en kommunal arbetsförmedling
  • Återta/behålla verksamheter i kommunal regi
  • Prioritera insatser för arbete till ungdomar, kvinnor och långtidsarbetslösa
  • Utöka antalet Komvuxplatser för språkutbildning och göra satsningar på bristyrkesutbildningar
  • På sikt införa sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka och göra kommunen till en förebild som arbetsgivare
  • Förenkla och underlätta för småföretagare
Kopiera länk